a. Kumpulan Doa

Doa Sebelum Tidur

doa mau tidur

” Bismikallahumma Ahyaa Wa Amuutu “

[Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan mati]

Doa Bangun Tidur

doa bangun tidur

” Alhamdulillahil Ladzii Ahyaanaa Ba’damaa Amaattana Wailaihin Nusyuur “

[Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku kembali setelah mematikan aku

dan kepada Allah akan bangkit]

Doa Terbangun di Malam Hari

doa terbangun di malam hari

” Laa ilaha Illallahul Waahidul Qohharu,

Robbussamawaati Wal Arthi Wamaa Baynahumaal ‘Aziizul Khaffaaru “

[Tiada Tuhan yang berhak di sembah melainkan Allah, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa

Tuhan atas Langit dan Bumu dan diantara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun]

Doa Mimpi Buruk

doa mimpi buruk” A ‘uudzu Bikalimaatillahittaammati Min Khathobihi Wa’iqoobihi,

Watyarri ‘Ibaadihi, Wamin Hamazaatis Syayaadhiini Wa-ay Yahdzuruuna “

[Aku berlindung dari kalimat Allah yang semourna dari Kemarahan,

Siksaan dan Kejahatan Hamba-hamba-Nya

dari godaan Syaitan dan jangan sampai Syaitan mendatangiku]

Doa Masuk Kamar Mandi (WC)

doa masuk wc

” Allahumma Innii A’udzu Bika Minal Khubutshi Wal Khabaa’its “

[Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari

godaan syetan laki – laki dan syetan perempuan]

Doa Keluar Kamar Mandi (WC)

doa keluar wc

“ Ghufranaka Alhamdulillahi Ladzi Adzhaba ‘Anniil Adzaa Wa ‘aafaanii

Wa Abqaa Maa Yan fa’unii “

[Dengan mengharap ampunan-Mu, segala puji bagi Allah yang telah

menghilangkan kotoran dari badanku, yang telah menyelamatkan aku

dan yang telah mensisakan yang bermanfaat bagiku]

Doa Keluar Rumah

doa keluar rumah

” Bismillahi Tawakkaltu ‘Alallahi Walaa Haula Walaaquwwata Illabillahi “

[Dengan nama Allah (aku keluar), aku bertawakkal kepada-Nya,dan tiada daya dan

uapaya/kekuatan, karena pertolongan Allah]

Doa Masuk Rumah

doa masuk rumah” Bismillahi Walajnaa, Wa Bismillahi Khorojnaa

Wa ‘Alaa Robbinaa Tawakkalnaa, Tsumma liyusallim ‘Alaa Ahlihi “

[Demi nama Alah kami masuk (ke rumah), dengan nama Allah kami keluar (darinya)

dan kepada Tuhan kami, kami bertawakkal]

” Kemudian mengucapkan salam kepada keluarga “

Doa Saat Gundah dan Berduka

doa gundah

“ Allahumma innii ‘abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, naathiyatii biyadika,

maathinn fiyya hukmuka, ‘adlun fiyya qoyhaauka, as-aluka bikulli ismin hua laka,

au ‘allamtahu ahadan min khalqika, awista’tsarta bihi fii ‘ilmilkhaibi ‘indaka,

antaj’alal quraana robii’a qolbii, wanuuro tshodrii, wajalaa-a huznii, wazahaabahammii “

[Yaa Allah sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu,

ubun-ubunku (nasibku) ada ditangan-Mu, telah lalu hukum-Mu atas ku,

adil ketetapan-Mu atas ku, aku mohon kepada Mu degan perantara semua

nama milik-Mu yang Engkau namakan sendiri atau Engkau turunkan dalam Kitab-Mu,

atau Engkau ajarkan seseorang dari hamba-Mu, atau

Engkau rahasian dalam ilmu qhoib disisi-Mu,

jadikanlah Al-Qur’an sebagai penawar hati ku, cahaya dalam dada ku,

pengapus duka ku dan pengusir keluhkesah ku]


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: